วันเวลาเปิดทำการ

ประกาศ ศูนยืหนังสือมสธ. ปรับเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจทั่วไป  ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์หนังสือมสธ. จะเปิดบริการจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ.ทุกวันจันทร์- อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.  และปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Continue Reading วันเวลาเปิดทำการ