***ตำราดีคัมภีร์นักบริหาร*** ชุดตำราสำหรับนักบริหาร 9 เล่ม จำหน่ายราคาพิเศษ ซื้อ 2 เล่มจาก 9 เล่ม (เลือกเล่มใดก็ได้ ) รับฟรี ตำรา กระบวนทัศน์ใหม่ การบริหารทุนมนุษย์ 1 เล่ม (จำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย )