หนังสือใหม่/แนะนำ

สำนักพิมพ์ : RIVER BOOK

ผ่าพม่า เปิดประวัติศาสตร์ปกปิด

ตั้น เมี่ยน-อู แต่ง (สุภัตรา ภูมิประภาส) แปล

ราคา 550 บาท

แปลจาก The Hidden History of Burma Race, Capitalism and the Crisis of Democracy in the 21st Century by Thant Myint-U

     เมื่อหลายทศวรรษของระบอบเผด็จการทหารสิ้นสุดลงในที่สุด อ่องซาน ซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลผู้เป็นที่รักของนานาชาติปรากฏตัวต่อสาธารณะหลังจากถูกกักบริเวณในบ้านพักยาวนานหลายปี ความหวังทั้งหลายพุ่งทะยาน

     ในฐานะนักประวัติศาสตร์ ตั้น เมี่ยน-อูมองเห็นรอยร้าวทั้งหลายก่อตัวขึ้น ระบบเศรษฐกิจผูกขาดอันกดขี่ ความเหลื่อมล้ำที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันต่างๆ ของรัฐที่เสื่อมทรุด ผลกระทบจากโซเชียลมีเดียใหม่ การผงาดขึ้นของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอย่างจีน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรู้สึกต่างๆ ที่ฝังรากลึกต่อเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และอัตลักษณ์ของชาติ ต่างมาบรรจบกันเพื่อท้าทายประชาธิปไตยที่เพิ่งก่อเกิด ความรุนแรงระหว่างเชื้อชาติพุ่งเพิ่ม และการอพยพชวนขนลุกของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายแสนคน เมี่ยน-อูอธิบายว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและเกิดได้อย่างไร อีกทั้งให้รายละเอียดการคาดการณ์อนาคตที่ยังไม่มั่นคง

เจ้าชีวิต
พงศาวดาร ๙
รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

ราคา 895 บาท

เจ้าชีวิต เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งแต่เดิมทรงแต่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่จะรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมีให้อ่านน้อยมาก สำหรับการที่ทรงแปลเป็นภาษาไทยนี้ ก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้ทราบถึงเรื่องราวที่ทรงเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษและให้คนไทยที่ไม่สามารถอ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้

   เนื้อเรื่องของ เจ้าชีวิต จะเป็นการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในแง่การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม

  หนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม ที่คนไทยควรอ่านจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม
ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ. ๒๔๗๕

จาก Siamese State Ceremonies โดย H.G. Quaritch Wales คำนิยมโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล

ราคา 1,200 บาท

หนังสือ พระราชพิธีแห่งกรุงสยามตั้งแต่โบราณกาล ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ แปลจาก Siamese State Ceremonies ที่ประพันธ์โดย H. G. Quaritch Wales นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาศึกษาและรวบรวมเรื่องพิธีต่างๆ ในสยามระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕

      หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคติความเชื่อโบราณ แนวคิดทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของพระราชพิธีสยามที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา และเชิงเปรียบเทียบที่มีต่อพระราชพิธีต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เครื่องเงินและเครื่องถมไทย

พอล บร๊อมเบิร์ก

ราคา 1,200 บาท

เครื่องเงินและเครื่องถมไทย แสดงให้เห็นงานประณีตศิลป์และการออกแบบของช่างเงินไทยซึ่งได้สร้างชิ้นงานที่ไม่แพ้ชาติใดในเอเชีย ปัจจุบันจะหาเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้น้อยมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่สมบูรณ์สำหรับผู้สนใจและนักสะสมทั่วไป มีภาพสี่สีทั้งเล่มและเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตราหรือยี่ห้อของช่างเงินจีนและอื่นๆ ที่พบในเครื่องเงินไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถมชิ้นงามมากมายในเล่มรวมกับเครื่องเงินจะมีทั้งสิ้นเกือบ 400 ชิ้น พอล บร๊อมเบิร์กเป็นบรรณาธิการของวารสารสยามสมาคมและนิตยสาร Arts of Asia รวมทั้งเป็นนักสะสมเครื่องเงินด้วย

“ความรู้และความประทับใจในเครื่องเงินและเครื่องถมไทยจากการค้นคว้าที่ครบถ้วนของผู้แต่ง นับเป็นหนังสือเล่มแรกที่เจาะลึกถึงกำเนิดของวัฒนธรรมและงานศิลป์แขนงนี้ของไทย การผลิตเครื่องเงินของช่างไทยที่ได้สร้างงานเยี่ยมๆ มาในศตวรรษต่อมา ซึ่งปัจจุบันหาได้ยากแล้วนั้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นบันทึกที่สำคัญที่ทุกคนควรมี” จอห์น กาย หัวหน้าภัณฑารักษ์ศิลปะเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน นครนิวยอร์ก

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

ดอว์น เอฟ. รูนีย์

ราคา 995 บาท

เครื่องถ้วยเบญจรงค์เป็นเครื่องถ้วยพอร์ซเลนอันมีเอกลักษณ์ ซึ่งผลิตขึ้นในประเทศจีน เพื่อใช้ในราชสำนักและขุนนางสยามโดยเฉพาะในปลายศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 19 สีที่ละลานตาของชิ้นงานเคลือบลงยานี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพปกรณัมในพุทธศาสนา และฮินดู รวมไปถึงพืชพันธุ์ในเมืองร้อน ถึงแม้ว่าเครื่องถ้วยเบญจรงค์จะผลิตขึ้นที่ในประเทศจีน แต่ก็เป็นเครื่องถ้วยที่มีรูปแบบและความงดงามแบบไทยอย่างชัดเจน

  หนังสือเล่มนี้ตามรอยประวัติศาสตร์ของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ตั้งแต่เรื่องแหล่งผลิตและเตาเผาอันเก่าแก่และเลื่องชื่อในเมืองจิงเต๋อเจินในจีน จนถึงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายเครื่องถ้วยเบญจรงค์มากมาย ทั้งจากสมบัติส่วนบุคคล พิพิธภัณฑ์ และอารามหลวงหลายแห่ง โดยมีชิ้นศิลป์หลากหลายชิ้นที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน รวมทั้งเครื่องถ้วยลายน้ำทอง ซึ่งเป็นเครื่องถ้วยอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในพระราชวงศ์เท่านั้น หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือและแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ริเริ่มสะสมหรือนักสะสมทั่วไป ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมและรายละเอียดของรูปแบบและลายต่างๆ ที่ครบถ้วน

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ

ดร.ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ราคา 1,295 บาท

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ เป็นบันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองของไทย จากประสบการณ์ของพลตรี จักรชัย ศุภางคเสน นายทหารที่เคยร่วมรบในกรณีพิพาทอินโดจีน พร้อมกับภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้นเอาไว้มากมาย เป็นสมบัติอันล้ำค่าในทางประวัติศาสตร์ ที่น้อยคนจะเคยได้เห็น ในเวลาต่อมา ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ท่านได้รับมอบภารกิจปฏิบัติการ เสี่ยงชีวิตบุกเข้าไปในดงศัตรู เพื่อสืบราชการลับ และประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตร ท่ามกลางความเป็นความตายที่พลาดไม่ได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียว

เสาวภาผ่องศรีรฦก
จอมกษัตรีย์ศรีสยาม

ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์, ภัทรพล เปี้ยวนิ่ม, วรพล จรูญวณิชกุล

ราคา 900 บาท

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๕ และต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ นั้น นับว่าเป็นราชนารีที่อุบัติมาด้วยบุญญาธิการใหญ่หลวง ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้าน เป็นผู้นำด้านต่างๆ ในสมัยที่การศึกษาของสตรีสยามอยู่ในยุคที่ไม่ได้รับการดูแลหรือให้ความสำคัญมากนัก แต่ด้วยพระปัญญาธิคุณที่ทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล

   ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ที่รวบรวมจากเอกสารหลักฐานร่วมสมัย คือ ส่วนแรก พระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จวบจนเจริญพระชันษา ชีวิตส่วนพระองค์ในพระราชสำนัก พระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระเกียรติยศที่ทรงได้รับตลอดพระชนมายุ จนถึงการประชวรและการสวรรคต ส่วนที่ ๒ กล่าวถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และบทสุดท้าย เป็นภาพเครื่องประดับและของใช้ส่วนพระองค์ เอกสาร อันประเมินมูลค่ามิได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของราชสกุลและนักสะสมหลายท่าน

สยาม
ผ่านมุมกล้อง
จอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙ รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ราคา 995 บาท

เมื่อร้อยห้าสิบปีที่แล้ว มีช่างภาพท่านหนึ่งได้เดินทางเข้ามายังกรุงสยาม เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ พระมหากษัตริย์ ผู้คนและอื่นๆ ช่างภาพผู้นี้คือ นายจอห์น ทอมสัน (๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๘๐-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓) เป็นช่างภาพรุ่นบุกเบิกและนักผจญภัยชาวสกอต เขาเป็นหนึ่งในช่างภาพคนแรกๆ ที่เดินทางไปมายังเอเชียในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๐๕ เขาได้ออกเดินทางมายังสิงคโปร์ อันเป็นการเริ่มต้นการเดินทางไปยังเอเชียและใชชีวิตที่นี่ในอีกสิบปีต่อมา โดยได้เดินทางไปทั่วเอเชีย ในขั้นต้นเขาได้ก่อตั้งร้านถ่ายภาพในสิงคโปร์

    ใน พ.ศ. ๒๔๐๘ เขาตัดสินใจเดินทางมายังสยามและถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๘ กันยายน จอห์นได้ติดต่อกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าขุนนางต่างๆ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในระหว่างที่อยูในกรุงเทพฯ ไปกับการถ่ายภาพบุคคลสำคัญๆ มากมาย โดยการถ่ายภาพนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในเมืองสยามเวลานั้นและเป็นที่น่าตื่นตกตื่นใจของรัชกาลที่ ๔ พระบรมวงศ์และขุนนางคนสำคัญที่ได้รับการถ่ายรูปและการถ่ายภาพพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขณะทรงพระเยาว์และพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและได้ไปเยี่ยมชมวัดวาอารามต่างๆ เขาได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากมายหลายพระอิริยาบถ ภายในพระบรมมหาราชวัง

มุมมองช่างภาพระดับโลก
คู่มือจัดมุมกล้องและแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ

ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ราคา 995 บาท

การจัดภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างภาพถ่ายที่มีพลัง ความสามารถมองเห็นศักยภาพของทิวทัศน์ วัตถุหรือบุคคล ในการสร้างภาพเด่นและจัดให้องค์ประกอบทางกราฟฟิคเข้าร่วมกัน ย่อมเป็นทักษะที่จำเป็นยิ่งสำหรับช่างภาพเสมอ

  นับตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2007 เป็นต้นมา หนังสือ มุมมองช่างภาพระดับโลก เล่มนี้ได้สร้างหน้าที่เป็นหนังสือหลักในหัวข้อนี้และเป็นหนังสือที่สำคัญสำหรับช่างภาพสมัยใหม่ โดยได้มีการขายไปทั่วโลกนับร้อยนับพันเล่ม นอกจากการอธิบายถึงองค์ประกอบและการออกแบบในทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นกำเนิดของการถ่ายภาพ เล่มนี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการสำคัญในการถ่ายภาพดิจิทัล เช่น การตัดต่อภาพ และ HDR เป็นต้นด้วย

Angkor’s Temples
in the Modern Era
War, Pride, and Tourist Dollars

John Burgess

ราคา 895 บาท

John Burgess masterfully brings to life the modern history of Cambodia’s fabled Angkor temples, from their ‘discovery’ by French explorers in the mid-19th century, through the decades of French colonialism, to the tragic wars and genocide in the latter part of the 20th century. He explains how the temples miraculously survive while so much of Cambodia has been lost or changed forever. . . . An invaluable and riveting book about one of the greatest man-made wonders of the world.

–Jon Swain, author of River of Time: A Memoir of Vietnam and Cambodia

LORDS OF LIFE
A History of
The Kings
of Thailand

HRH Prince Chula Chakrabongse

ราคา 895 บาท

HRH Prince Chula Chakrabongse, well known in his lifetime as an author and broadcaster, was in a uniquely favourable position for writing the history of the Royal House of Chakri, the current Thai royal dynasty. He had access to unpublished royal letters, archives and documents of all kinds and, as a grandson of King Chulalongkorn, he had personal knowledge of many of the leading figures in his story. Therefore he was able to give an authoritative and quite fascinating account of the monarchs who were the absolute rulers of Siam for 150 years, who re-established Thai culture and the Buddhist religion after the fall of Ayutthaya and, through skilful diplomacy, preserved Siamese autonomy at a time when her neighbours were giving way before the spread of Western imperialism.

ANCIENT SITES OF
SOUTHEAST ASIA

William Chapman

ราคา 895 บาท

Ancient Sites of Southeast Asia is a first comprehensive guide to the ancient sites and archaeological ruins of Southeast Asia. Designed to assist the adventurous visitor to the region, the book is also an armchair traveler’s introduction to over 532 of the most historic and visually engaging monuments across seven nations: Indonesia, Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar (Burma), and Malaysia. In addition to background and descriptions of individual sites, the guide provides essential tips for travelers and an extensive reading list and glossary. The result of over twenty years of research and site visits by its author, archaeologist, and architectural conservator William Chapman, Ancient Sites of Southeast Asia provides a succinct overview of the region’s many historic ruins and related sites. Over 400 illustrations and 70-plus maps help to bring these many sites to life.

Bangkok in
Time Of
Love and War

Claire Keefe-Fox

ราคา 595 บาท

1941 War erupts in Europe and now spreads across Southeast Asia.

         In Bangkok, Kate Fallon, an American nurse who comes to Thailand to leave behind a past of poverty and broken hearts, and British journalist Lawrence Gallet are caught up in the chaos of conflict. by believing that their love can overcome their differences torn apart.

        Lawrence fled to China to escape the advancing Japanese army. while the net gradually Besieged Kate, who was still behind. increasingly threatened and forced to hide her identity.

        A far-reaching story that moves from Thailand between Japan and the West to the ravaged battlefields of Burma and India. From the charity department of Bangkok Hospital to the bombed airport. From Thailand's domestic resistance movement to the deadly jungle of Arakan, Bangkok in Times of Love and War is a story of life and death, passion, loyalty, loss, and the men and women caught up in the upheaval of history.

THE BLIND
EARTHWORM
IN THE
LABYRINTH

A novel by Veeraporn Nitiprapha Translated by Kong Rithdee

ราคา 399 บาท

On the day Chareeya is born, her mother discovers her father having an affair with a traditional Thai dancer. From then on, Chareeya’s life is fated to carry the weight of her parents’ disappointments. She and her sister grow up in a lush riverside town near the Thai capital, Bangkok, captivated by trashy romance novels, classical music and games of make-believe. When the laconic orphan, Pran, enters their world, he unwittingly lures the sisters into a labyrinth of their own making as they each try to escape their intertwined fates.
    The original Thai language edition of The Blind Earthworm in the Labyrinthwon the prestigious South East Asian Writers (“S.E.A. Write”) Award for fiction and was a best-seller in Thailand. It is translated into English by Thai film critic and recipient of France’s Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, Kong Rithdee.
   Attuned to the addictive rhythms of a Thai soap opera and written with the consuming intensity of a fever dream, this novel opens an insightful and truly compelling window onto the Thai heart.

RABBIT CLOUD
and the Rian Makers

Gee Svasti
ภาพประกอบโดย Kate Baylay

ราคา 795 บาท

The last time it rained in Caria was 2 years 6 months 27 days 16 hours ago. When even the clouds begin to disappear And a young boy named Solo lost his good friend Rabbit Cloud. He decided he had to do something to help.

    Zoro joins a cat named "Fox" on a journey to save a thirsty village and Grandma's dry potted plants. But the Land of Rainmakers is not easy to reach. First, they have to pass through mountains, terrifying coyotes and endless deserts.They had to pass through the Terrifying Signs Land and over the stone walls. With the dangers facing him, will Solo be able to bring water back to Karia? Will he meet his friend Rabbit Cloud again?

    The story (for ages 8-12) presents beautiful scenes of an imaginary world. Using contemporary themes to tell the classic adventure story of the great journey. Impressive battle and the remarkable bravery of a young man and his faithful companion.

EARLY
MAINLAND
SOUTHEAST ASIS

Charles Higham

ราคา 1,295 บาท

This is the first time that the entire history of mainland Southeast Asia has been included in one volume. This is a huge canvas that covers the mainland as it ascends and descends according to sea level changes It starts with the ancestors of Flores and Java, who came from Africa over a million years ago. The Second Great Arrival occurred at least 50,000 years ago, when the ancestor of modern humans anatomy leaving Africa and their first great migration Come to the warm and pleasant lowlands of Southeast Asia.

ROYAL HUE

Heritage of the Nguyen Dynasty of Vietnam

Vu Hong Lien and Photography Paisarn Piemmettawat

ราคา 895 บาท

Hue was the Imperial Capital of Vietnam from 1802 until August 1945, when the last Nguyen Emperor Bao Dai handed over his Royal Seal and Sword of Mandate to representatives of the new President Ho Chi Minh.

With an authoritative and lively text by Vietnamese-British historian Dr Vu Hong Lien and evocative photography by Paisarn Piemmettawat, Royal Hue traces the development of this magnificent Imperial Capital, from its humble origin in the 14th century to its current status as a UNESCO’s World Heritage Site.

THE ANCIENT
HISTORY OF
UTHONG CITY OF GOLD

Anna Bennett

ราคา 900 บาท

U Thong, 100 or so km north of Bangkok, has been an important site for over 2,000 years, as witnessed by the discovery of a 3rd century Roman coin. The moated city was connected to the Chin river, thereby gaining access to international trade routes.

  The inhabitants of the early centres of Classic Southeast Asian civilisation were already wealthy enough to own large quantities of ornate jewellery such as imported beads from India and carvec stone from Taiwan. They had so much gold that central and western mainland Southeast Asia including the U Thong area was known in Sanskrit as Suvarnabhumi, the Golden Land.

  This publication brings a new perspective to the study of ancient gold from U Thong. The author is a trained research metallurgy scientist, and these skills have been brought to bear on the highly significant corpus of early gold artefacts found in ann around the moated city, the largest accumulation of such artefacts from any of the ancient muang of Thailand.

VERY BANGKOK
In The City of The Senses

Philip Cornwel-Smith

ราคา 995 บาท

“A brilliant and polychromatic look at Bangkok done in a way that no other writer has attempted. Philip Cornwel-Smith turns Bangkok into a vast tapestry of meditations on the nature of cities ...combining whimsy, erudition, and a sensual precision of language.

    Since publishing Very Thai, Cornwel-Smith has become the city’s preeminent mythographer in the English language. The city is re-seen, re-imagined as a vast complex of signs which requires the informal encyclopedia which he has written. This makes for many a surprise. What one feels unconsciously, he puts into a fine and sensual prose that provides to the reader a little ‘discovery’.” — Lawrence Osborne, author of Bangkok Days and The Forgiven

VIBRANCY IN STONE
Masterpieces of the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture

Trần Kỳ Phương, Võ Văn Thắng, Peter D. Sharrock

ราคา 795 บาท

This catalogue assembles sumptuous photographs of the world’s leading collection of Cham sculpture, along with the most recent insights of Vietnamese and international scholars. The Champa culture thrived in magnificent temples, sculpture, dance and music along the central and southern coast of today’s Vietnam from the 5th to the 15th centuries. A focused exploration here uncovers this brilliant yet almost lost culture to newcomers as well as experts. To mark its centenary, the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture has been expanded and refurbished to appropriately house the world’s leading collection of Cham art. The museum staff, supported by the Southeast Asia art programme of the School of Oriental and African Studies (SOAS), London University, funded by the Alphawood Foundation, worked in concert with researchers from around the world to present these masterpieces.

BARABAIG
Life, Love and Death on Tanzania's Hanang Plains

Charles Lane

ราคา 1,900 บาท

The Barabaig are a group of nomadic cattle herders in north central Tanzania. In the 1980s, Charles Lane had the privilege of living as one of them for two years, which was the beginning of a life-long relationship.
   This beautifully illustrated book, photographed by the author in the years he lived with the Barabaig, shows their artistry in many facets of their lives and provides a fascinating anthropological record and a visual feast. This rich culture is now under threat, making this book an invaluable record.
   Charles was drawn into challenges that faced the Barabaig, helping to mount a legal case seeking to overturn the loss of their lands, and conducting an international campaign in defense of their rights. The experience shaped and influenced his own life, and helps to inform us on the way in which sustainable traditional cultures have struggled to adapt to a changing world.

HOUSE OF THE RAJA
Splendour and Desolation in Thailand’s Deep South

Xavier Comas

ราคา 2,000 บาท

Forgotten in Thailand’s troubled Deep South, stands a dilapidated wooden palace once home to a Malay ruler, the last of his dynasty. Locals call it the “House of the Raja”, a place suffused with loss and solitude, laden with the region’s glorious past and tragic present. Intrigued by this demonised, yet little-known borderland, Xavier Comas chanced upon this mysterious house. Crossing the doorway, he fell under its spell and felt compelled to delve into its past. The caretaker, a Muslim shaman who held rituals inside, invited the author to stay and initiated him into its hidden dimensions. As he builds a bond of trust with the inhabitants of the house, the missing pieces of its history gently fall into place, revealing an ancient culture long hidden and the building’s ties to the centuries-old struggles in this contested region. Comas’ evocative black-and-white photographs take us into a realm of hauntings, mystic powers and fading memories. His first-hand account enthralls the reader with vivid descriptions in which the real and the magical entwine. The House of the Raja provides a missing key to controversial issues of legacy, belief and identity in Thailand’s Muslim South.

THAILAND
Visual Explorer Guide

Narisa Chakrabongse

ราคา 595 บาท

When you think of Thailand, what do you picture? The Grand Palace in Bangkok? A world-renowed cuisine? The white sandy beaches of Phuket? The ancient capital of Ayutthaya? Elephants trekking through jungle? 
   Lying at the heart of Southeast Asia, the kingdom of Thailand is full of diversity, from rice terraces, glittering Buddhist temples and national parks to tropical islands and the trendy shopping and mouth-watering food of the megalopolis, Bangkok. In the midst of this beautiful country are the ever-friendly Thai people.
    Featuring more than 200 stunning images, Thailand is a colourfull exploration of one of the world's most unique locations.

ด้านนิเทศศาสตร์/การสื่อสาร

3103261 การเขียนบทรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา

รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

ราคา 130 บาท

3103261 การเขียนบทรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา โดย รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ISBN 9786165820752  จำนวน 130 หน้า ราคา 130 บาท 
          นำเสนอสาระความรู้และหลักการในการเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาประกอบด้วย กระบวนการผลิต รูปแบบ และองค์ประกอบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ภาพและเสียงในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประเภทของบทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ขั้นตอนการเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ลักษณะ สัพท์เทคนิค และข้อแนะนำในการเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในรูปแบบบรรยาย รูปแบบการสนทนา รูปแบบสัมภาษณ์ รูปแบบบทละคร และรูปแบบสารคดี 
          เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ด้านกฎหมายตัวแทน นายหน้า

3103471 คำอธิบาย กฎหมายลักษณะ ตัวแทน นายหน้า

รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ

ราคา 250 บาท

3103471
คำอธิบาย กฎหมายลักษณะ ตัวแทน นายหน้า
พร้อมคำถาม คำตอบอัตนัย 
โดย รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 จำนวน 180 หน้า ราคา 250 บาท
            หนังสือเล่มนี้ อธิบายหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า เพื่อให้ผู้อ่านศึกษาทำความเข้าใจได้ง่าย แบ่งคำอธิบายเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1 ตัวแทน ภาค 2 ตัวแทนค้าต่าง และภาค 3  นายหน้า โดยนำแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยย่อมาประกอบคำอธิบายด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้กฎหมาย  พร้อมให้ข้อสังเกตบางประการที่จะช่วยให้เข้าใจหลักกฎหมายในส่วนนั้น ๆ ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  และได้ยกตัวอย่างคำถามและคำตอบอัตนัยในการเตรียมสอบกฎหมายไว้ในส่วนท้ายเล่ม ซึ่งจะเป็นประน์แก่นักศึกษา นักกฎหมายและผู้สนใจเรียนรู้กฎหมายลักษณะตัวแทน และนายหน้าโดยทั่วไป

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

นิทานการศึกษา

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 60 บาท

3103026  นิทานการศึกษา โดย รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ISBN 9786165724845 จำนวน 124 หน้า ราคา 60 บาท
          เป็นหนังสือที่มุ่งเน้นประเทืองปัญญาพร้อมสาระความสุขแก่ผู้อ่าน ด้วยลาภ 3 ชั้น
ชั้นต้นคือการได้ยิ้มและหัวเราะ ชั้นกลางได้หัวเราะและได้แง่คิด ชั้นสูงคือต่อยอดแง่คิด
เป็นการสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิดความสุขใจจากการแบ่งปันความสุขตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนคือการนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ ไปสมทบ
กองทุนอาหารกลางวัน สำหรับหนูนาและหนูเก๋ที่อยู่ในนิทานสองเรื่องสุดท้าย

เดินตามถนนพระร่วงฯ

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 60 บาท

3103027-1 เดินตามถนนพระร่วง  โดย รศ.ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ISBN 9786165724784 จำนวน 80 หน้า ราคา 50 บาท
          ถนนพระร่วงเป็นถนนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย มีความยาว 250 กิโลเมตร
จากเมืองศรีสัชนาลัย ผ่านเมืองสุโขทัยไปยังกำแพงเพชร แม้ปัจจุบันไม่ปรากฎร่องรอยถนนให้พบ
เห็น แต่ยังคงเป็นพลังสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ผู้เขียนได้นำ
สุภาษิตพระร่วงมาร้อยเรียงเป็นหนังสือเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน
          หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงปลูกฝังตามสุภาษิตพระร่วง
จำนวน 8 เรื่อง ส่วนที่สองเป็นเรื่องของผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน  จำนวน 4  เรื่อง
โดยในตอนท้ายของแต่ละเรื่องจะมีกิจกรรมการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเองตามป้ายคำสอน  ทำให้แต่ละป้ายคำสอนมีชีวิต สามารถสื่อสารความหมายของชีวิตบนความกล้าและศรัทธาของแต่ละคน

หนังสือประมวลกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับอ้างอิงพร้อมเชิงอรรถ

รศ.วรวุฒิ เทพทอง

ราคา 400 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิงพร้อมเชิงอรรถ

รศ.วรวุฒิ เทพทอง

ราคา 290 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงพร้อมเชิงอรรถ

รศ.วรวุฒิ เทพทอง

ราคา 340 บาท

หนังสือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสาร การเมืองและสังคม มสธ.

การสื่อสาร แบรนด์ ภาพลักษณ์ และความนิยม

รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน

ราคา 250 บาท

การสื่อสาร แบรนด์ ภาพลักษณ์ และความนิยม
โดย รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ISBN 9786165683784 จำนวน 300 หน้า ราคา 250 บาท
          หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 3 เล่ม ที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          สาระสังเขป  แบ่งเป็น 3 ตอน
          ตอนที่ 1 การสื่อสารแบรนด์  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งเป็นตัวแทนสำคัญ หรือเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร หรือธุรกิจ รวมทั้งการเมือง ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการในการสร้างแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม กลยุทธ์สำคัญในการสร้างแบรนด์  การสื่อสารแบรนด์ทางการเมือง ให้มีชีวิต ใกล้ชิดสัมผัสได้ เคลื่อนไหวอยู่เสมอ

          ตอนที่ 2  การสื่อสารภาพลักษณ์  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ การสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมืองด้วยรูปแบบและยุทธวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่วางแผน ออกแบบ สื่อสารตลอดจนการติดตามประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงภาพลักษณ์ทางการเมือง
          ตอนที่ 3 การสื่อสารความนิยม  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับความนิยม กระบวนการสร้างความนิยม กลยุทธ์การสร้างความนิยม  การสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง
          เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา  นักวางแผนการสื่อสาร นักจัดการภาพลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมือง นักการเมือง นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมือง

รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน

ราคา 250 บาท

กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมือง
โดย รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ISBN 9786165680394 จำนวน 402 หน้า ราคา 250 บาท
          หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 3 เล่ม ที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ประกอบด้วย ทฤษฎีแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมือง การวางแผนแคมเปญรณรงค์ทางสัมคม การวางแผนแคมเปญรณรงค์ทางการเมือง และกรณ๊ศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย การวางแผนการสื่อสารรณรงค์ทางสังคม และการเมือง  การเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้ถงถิ่น
          เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา  นักวางแผนการสื่อสาร นักจัดการภาพลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมือง นักการเมือง นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

การสื่อความหมายเชิงสัญวิทยา

รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน

ราคา 250 บาท

การสื่อความหมายเชิงสัญวิทยา
โดย รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ISBN 9786165684385 จำนวน 314 หน้า ราคา 250 บาท
          หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 3 เล่ม ที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเรา หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการสื่อความหมาย โดยเฉพาะทฤษฎีสัญวิทยา ทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยการแสดงออกของโลกตะวันออกและโลกตะวันออกและโลกตะวันตก การสื่อความหมายเชิงสัญวิทยาในสื่อภาพยนตร์และบทเพลง  ประกอบด้วย เนื้อหา  เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการสื่อความหมาย ทฤษฏีการสื่อความหมาย การสื่อสารทางการเมืองกับการสื่อความหมาย ทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยการแสดง ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงละครกับการสื่อความหมายทางการเมือง การสื่อความหมายทางการเมืองด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงละครของเออร์วิงกอฟมัน ทฤษฎีการแสดงโลกตะวันออกและโลกตะวันตกกับการสื่อสารทางการเมือง ทฤษฎีสัญวิทยา การวิเคราะห์การสื่อความหมายด้วยทฤษฎีสัญวิทยา ทฤษฏีสัญวิทยากับการเล่าเรื่อง การสื่อความหมายเชิงสัญวิทยาในภาพยนตร์วิพากษ์สื่อมวลชน การสื่อความหมายเชิงสัญวิทยาในภาพยนตร์วิพากษ์การเมือง THE Deer Hunter  การสื่อความหมายเชิงสัญวิทยาในภาพยนตร์วิพากษ์สังคมการสื่อสาร  The Letter จดหมายรัก การสื่อความหมายเชิงสัญญะบทเพลงเรื่องเล่าทางการเมือง

          เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา  นักวางแผนการสื่อสาร นักจัดการภาพลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมือง นักการเมือง นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป      

กฎหมาย/การเมือง/การปกครอง

กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน

สาธิตา วิมลคุณารักษ์ (แปล)

ราคา 220 บาท

คำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 2 ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของคลังสินค้า

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

กฎหมายพาณิชย์3 ภาค 2 ว่าด้วยตั๋วเงิน

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 150 บาท

กฎหมายพาณิชย์3 ภาค1 ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 160 บาท

กฎหมายพาณิชย์ 4 ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

หลักกฎหมายแพ่งตามแนวคิด

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

คู่มือกฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 160 บาท

คู่มือกฎหมายแพ่ง 3 ว่าด้วยครอบครัวและมรดก

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 150 บาท

คู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 150 บาท

คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 วิธีพิจารณาความแพ่งตอน 2

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 วิธีพิจารณาความอาญา

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

คู่มือกฎหมายแพ่ง 1 ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

กฎหมายลักษณะตัวแทนและนายหน้า

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 220 บาท

หลักกฎหมายตัวแทนที่นักกฎหมายไทยละเลย

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 50 บาท

กฎหมายปกครอง

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

การปฏิวัติครั้งที่สาม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภายใต้ผู้นำตลอดกาล สีจิ้นผิง

อลิซาเบธ อีโคโนมี

ราคา 395 บาท

เจาะตำนานยิว คนของพระเจ้าผู้พลิกชะตาโลก

พินิจ จันทร และคณะ

ราคา 275 บาท

โลกเป็นของอเมริกาแต่การค้าเป็นของยิว

จันท์ เสวิกุล

ราคา 175 บาท

แกะรอยหยักสมอง ยิว&จีน ทางด้านการค้า

จันท์ เสวิกุล

ราคา 155 บาท

กัมพูชา มิติการพัฒนาประชาธิปไตย

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

ราคา 199 บาท

มิติประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั่วไป

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

ราคา 299 บาท

กลอนแปดแฝดการเมืองไทย

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

ราคา 149 บาท

กฎหมายนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

ราคา 220 บาท

รวมบทความสิทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร์ และภาษา

รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

ราคา 120 บาท

รวมบทความประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ สงครามและวัฒนธรรม

รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

ราคา 120 บาท

รวมบทความประวัติศาสตร์การเมือง

รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

ราคา 120 บาท

เกษตร/วิทยาศาสตร์/สุขภาพ

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

รศ.ดิเรก ทองอร่าม

ราคา 590 บาท

คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต

อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ เขียน ณภัคชา ดัฎธา (แปล)

ราคา 399 บาท

วิเคราะห์เชิงลึกโหราดาราศาสตร์

เกสร์กาญจน์ จิตรโสภี

ราคา 189 บาท

คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์

หมอปริญญา แพทย์แผนไทย

ราคา 155 บาท

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจและการนำไปใช้

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ราคา 220 บาท

ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ราคา 170 บาท

พิกัดยาไทย

พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์และคณะ

ราคา 950 บาท

โภชนาการและครัวการบิน

ธนกร ณรงค์วานิช

ราคา 175 บาท

หมอแสง แสงแห่งความหวัง

พินิจ จันทร และคณะ

ราคา 157 บาท

การจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา

ผศ.ดร.ธนิตา จุลวนิชย์พงษ์

ราคา 220 บาท

เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

ราคา 199 บาท

5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง

หมออาสา แพทย์แผนไทย

ราคา 199 บาท

Royal Court Massage (นวดราชสำนัก)

ธนากร เนตินิยม

ราคา 155 บาท

ไปให้สุดโยคะ

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร

ราคา 185 บาท

เทคนิคและการออกแบบสวิตซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ราคา 195 บาท

สสารและพลังงานมืดปริศนาลับของจักรวาล

ราคา 135 บาท

การบริหาร/การเงิน/สถิติ/วิจัย

องค์การและการจัดการ

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 250 บาท

ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ

ดร.ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี

ราคา 399 บาท

ไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวข้ามกับดักประเทศไทย 3.0

ดร.ภักดี รัตนมุขย์

ราคา 275 บาท

คู่มือการนำเข้า-ส่งออกแบบมืออาชีพ (ปรับปรุงใหม่ฉบับสมบูรณ์)

ราคา 325 บาท

The Great Equalizer เศรษฐกิจภาคประชาชน

ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ราคา 325 บาท

การพัฒนาภาวะผู้นำ จากทฤษฏีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา

ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ราคา 199 บาท

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางใหม่

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 225 บาท

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

ราคา 224 บาท

Terry Gou : Disrubtor in Chief เทอรี่ กัว: ผู้บริหารที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือได้ตลอดเวลา

ราคา 185 บาท

แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

ดร.พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร

ราคา 315 บาท

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ราคา 299 บาท

แนวทางเพื่อการเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ

ดร.พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร

ราคา 395 บาท

คำศัพท์ทางการเงิน

ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

ราคา 140 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

พิจิต ตราชูธรรม

ราคา 200 บาท

Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา

ราคา 145 บาท

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ

ราคา 280 บาท

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

เทิดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

ราคา 150 บาท

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การหาค่าที่เหมาะที่สุดและการวิเคราะห์เชิงพลวัต

ผศ.ดร.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์

ราคา 300 บาท

อภิธานศัพท์การวิจัย

ชูเดช อิสระวิสุทธิ์

ราคา 160 บาท

สถิติวิเคราะห์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL

รศ.ดร.ศุภมาส อังสุโชติและคณะ

ราคา 300 บาท

วิธีการวัดประเมินการคิดตามสภาพจริง 2

ผศ.ดร.นลินี ณ นคร

ราคา 180 บาท

การออกแบบการวัดประเมินการคิดตามสภาพจริง 3

ผศ.ดร.นลินี ณ นคร

ราคา 180 บาท

หลักการวัดและประเมินการคิด 1

ผศ.ดร.นลินี ณ นคร

ราคา 180 บาท

การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน

ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

ราคา 200 บาท

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงสถิตย์และการวิเคราะห์เชิงสถิตย์เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์

ราคา 350 บาท

หลักการทำและการเขียน วิทยานิพนธ์และการวิจัย

ผศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ราคา 299 บาท

แนวคิดหลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 399 บาท

การวิเคราะห์พหุระดับ โปรแกรม HLM

รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ

ราคา 220 บาท

หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 249 บาท

ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา

ผศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ราคา 179 บาท

การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ

ราคา 199 บาท

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 200 บาท

การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน

ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ

ราคา 225 บาท

คู่มือนักบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิศ

ราคา 199 บาท

การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม

ราคา 234 บาท

Human Resource Economics เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม

ราคา 234 บาท

สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล แนวคิดและการพัฒนา

ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

ราคา 210 บาท

การศึกษา/ภาษา/ศิลป/วัฒนธรรม

คิดแบบพระร่วงเพื่อพัฒนาตนเอง

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 150 บาท

การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก

ผศ.ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ราคา 190 บาท

การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤตแนวมรรควิธี

อำไพรัตน์ อักษรพรหม

ราคา 300 บาท

คิดดีงามตามแบบสุโขทัย จะเสียใจถ้าไม่ได้สืบสาน

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 200 บาท

เชื่อแบบสุโขทัย มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 120 บาท

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา

ราคา 240 บาท

The Next Gen Corperation of design องค์กรมีดีไซน์เจเนอเรชั่นใหม่

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์และคณะ

ราคา 285 บาท

สำนวนอังกฤษโดนใจ

ชลดา วิทยโกมล

ราคา 199 บาท

พูดอังกฤษให้ฝรั่ง LIKE คนไทย SHARE

ครูแคท กษมญ

ราคา 175 บาท

กริยา 3 ช่องและการใช้ Tense รูปแบบใหม่

ผศ.ไกรคุง อนัคฆกุล

ราคา 145 บาท

Daily Business Vocabulary ศัพท์ธุรกิจรายวัน ฉบับสมบูรณ์

ศิริบุปผา อุทารธาดา

ราคา 229 บาท

คำศัพท์ ไทย-ญี่ปุ่น

ปุลพร อาจต้น ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์

ราคา 175 บาท

ภาษาอังกฤษก้นครัว Thai-English Kitchen

ชลดา วิทยโกมล

ราคา 198 บาท

English Structure โครงสร้างภาษาอังกฤษ

นลินี (สินธุเสก) สนธิไทย

ราคา 175 บาท

Basic Writing for AEC and Global Communication

ราคา 165 บาท

ภาษาญี่ปุ่นชิว ๆ Easy Japanese

ชลดา วิทยโกมล

ราคา 160 บาท

พูดอังกฤษให้ดีกว่า คนเก่งอังกฤษ

กษมณ ปิลันธนดิลก

ราคา 159 บาท

บันทึกส่วนตัวการท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงสารคดี

ศ.ดร.ไพจิตร ปุญญพันธู์.

ราคา 420 บาท

รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020

บุญทัน ดอกไธสง

ราคา 299 บาท

ตัวแบบ/กระบวนทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

ราคา 299 บาท

การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฏี ฉบับปรับปรุง

รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ราคา 379 บาท

เทคนิคการทำข้อสอบแบบ Incomplete Sentence

ปรีดา เอกประทุมชัย ณัฐชยา นรารัตน์

ราคา 145 บาท

Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

ผศ.ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

ราคา 120 บาท

รสถ้อยร้อยวันรำพันพิลาป

พระบรมราชานุสรณ์จากดวงใจพสกนิกรชาวไทย

อรุณ สัมพันธ์วิวัฒน์

ราคา 250 บาท

รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

ราคา 290 บาท

สำนักพิมพ์ปัญญาชน

คู่มือเตรียมสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สอศ.กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 375 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 255 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สังกัด สพฐ. , สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 275 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 175 บาท

สรุปเข้ม เตรียมสอบ กพ.(ภาค ก) ระดับ 3

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ปัญญาชน

ราคา 255 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ชุดพิชิตข้อสอบครูสังกัด สพฐ.ประจำปี 2561

ชาญวิทย์ ศรีอุดม

ราคา 175 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษา ชุดพิชิตข้อสอบครูสังกัด สพฐ.ประจำปี 2561

ชาญวิทย์ ศรีอุดม

ราคา 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบข้ารราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 1

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ และคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมสอบข้ารราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ และคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมความพร้อม สอบครูคืนถิ่น

ณัฐชยา นรารัตน์

ราคา 159 บาท

คู่มืออบรมและสอบใบขับขี่

จ่าพงษ์

ราคา 199 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักปกครอง(ปลัดอำเภอ)

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข วิชาเฉพาะตำแหน่ง

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 225 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 325 บาท

รวมแนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

Wisdom Academy Tutor

ราคา 155 บาท

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ภาค ข

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 355 บาท