พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1

195 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2

175 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 3

190 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 4

175 บาท

หลักราชการ

45 บาท

คำให้การชาวกรุงเก่า

70 บาท

คำให้การขุนหลวงหาวัด

110 บาท

คำให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม

130 บาท

จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

125 บาท

จดหมายเหตุรศ.112

145 บาท

จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอและพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

90 บาท

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

120 บาท

ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

85 บาท

จุลยุทธการวงศ์ฉบับความเรียงตอนต้นเรื่องพระร่วงสุโขทัย จุลยุทธการวงศ์ผูก 2 และเทศนาจุลยุทธการวงศ์

100 บาท

สยามหรือไทยจากการอภิปรายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

65 บาท

แมลงป่องทอง

170 บาท

ตำราสรรพคุณยา ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท และพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

99 บาท

คู่มือทหารและเสือป่าว่าด้วยกันป่วย

55 บาท

เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกููลกิจ คูสตาฟ โรลิน ยัคมินส์

65 บาท

บันทึกรายวันของเซอร์จอห์นเบาริงและสนธิสัญญาเบาริง

150 บาท

อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน

105 บาท

อัธยาตมวิทยา

80 บาท

นรางกุโรวาท

200 บาท

โลกนิติจำแลง

80 บาท

กฤษณาสอนน้ำคำฉันท์และวินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง

35 บาท

ประเพณีเนื่องในการเกิด

95 บาท

ประเพณีเนื่องในการตาย

110 บาท

ประเพณีเนื่องในการแต่งงาน

150 บาท

ประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน

100 บาท

ขวัญและประเพณีการทำขวัญ

75 บาท

ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

70 บาท

ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษสารท

160 บาท

ฮิศปปกรณำ นิทานอีสปฉบับสมุดไทย

190 บาท

สดุดีเด็ก ๆ

30 บาท

บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก

140 บาท

บทเด็กเล่น

150 บาท

ลำนิทานท้าวกำพร้าผีน้อย

90 บาท

นิทานเทียบสุภาษิต (กถากุสุมมัญชรี)

130 บาท

นกกระจาบ

115 บาท

เทพนิยายสงเคราะห์เรื่อง เมขลา รามสูรและพระคเณศ

90 บาท

นางอุทัยกลอนสวด

80 บาท

เฉลิมไตรภพ

50 บาท

เล่าเรื่องในไตรภูมิ

105 บาท

ท้าวมหาชมพู ต้นตำนานพระพุทธรูปทรงเครื่อง

110 บาท

ทุคคตะสอนบุตร

80 บาท

นิราศเดือน

50 บาท

นิราศนรินทร์

50 บาท

พระนลคำหลวง

280 บาท

อลินจิตต์คำฉันท์

45 บาท

มหาชาติคำฉันท์

100 บาท

รำพันพิลาปและประชุมกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่

99 บาท

กากี กลอนสุภาพ

45 บาท

ทวาทศราศี กวีนิพนธ์ของหลวงธรรมาภิมณฑ์

95 บาท

ฉฬาพิชาติพิไสย

60 บาท

พระยาฉัตทันต์

105 บาท

ศิริวิบูลย์กิตติ์

165 บาท

อินทรีย์หกทางคดีโลก

70 บาท

เรียงความแก้กระทู้ธรรม

80 บาท

คำแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุณไชย

130 บาท

ปลุกใจเสือป่า

55 บาท

ตำนานการเกณฑ์ทหาร

55 บาท

จดหมายเหตุเจมส์ โลว์

80 บาท

เรื่องกรุงเก่า

80 บาท

อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม)

80 บาท

พระคัมภีร์ทีปวงศ์ : ตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา

70 บาท