ประกาศปิดจำหน่ายหน้าร้าน

ศูนย์หนังสือปิดบริการจำหน่ายหน้าร้าน ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือ ของที่ระลึก ระเบียบการสมัครฯ หรืออื่น ๆ ติดต่อสั่งได้ทางไลน์ ID : @stoubook หรือ เพจเฟซบุ๊กของศูนย์หนังสือมสธ. https://th-th.facebook.com/STOUBOOK

Continue Reading ประกาศปิดจำหน่ายหน้าร้าน

บริการรับสั่งผลิตสินค้าที่ระลึกตราสัญลักษณ์มสธ.

ศูนย์หนังสือมสธ. ให้บริการจำหน่ายและรับสั่งผลิตสินค้าที่ระลึกตราสัญลักษณ์มสธ. สำหรับบุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษามสธ. ในราคาพิเศษที่ประหยัดกว่าที่ท่านติดต่อสั่งผลิตเอง โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบ ขนาด สี และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ สามารถติตต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางเยาวเรศ ไมตรีสวัสดิ์ โทร. 0 2504 7678

Continue Reading บริการรับสั่งผลิตสินค้าที่ระลึกตราสัญลักษณ์มสธ.

วันเวลาเปิดทำการ

ประกาศ ศูนยืหนังสือมสธ. ปรับเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจทั่วไป  ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์หนังสือมสธ. จะเปิดบริการจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ.ทุกวันจันทร์- อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.  และปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Continue Reading วันเวลาเปิดทำการ