ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จีดซื้อหมึกพิมพ์ออฟเซต SOY INK (สีดำ)  จำนวน ด้วยวิธี กระป๋อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ ริโก้ SP6430 DN จำนวน 4 กล่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สีดำ) ริโก้ รุ่น MP 7503 SP จำนวน 20 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบมีดตัดกระดาษ PERFECTA 115 TS จำนวน 1 รายการ    ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิล์ม GlOSS THERMAT 300 mm.x2,000 m จำนวน 5 ม้วน    ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกอิงค์เจ็ท FW สีดำ (S-7250UN) จำนวน 20 หลอด   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิด 1 ชั้น ขนาด 15”x11” (แบบไม่มีเส้น) จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำนักทะเบียนและวัดผล)