ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเติมเครื่องตอกเลข จำนวน 12 ขวด  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซตไฮเดลเบิร์ก จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมอะไหล่เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SX 102-2-P จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างหล่อยางเครื่องพับกรัดาษ HORIZON จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP 7503 sp จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพับกระดาษ รุ่น STAHL KH 66 จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดประเภทต่างๆด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดประเภทต่างๆ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  (สำนักพิมพ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง  (สำนักพิมพ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Brother FAX-2840 (TN 2280) จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS จำนวน 2 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับ HORIZON จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแก้วเซรามิค  จำนวน 300 ใบ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแก้วเซรามิค ขนาด 350 ml จำนวน 1,200 ใบ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองพลาสติกขาวขุ่น จำนวน 2,000 ซอง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อคอกลม จำนวน 1,200 ตัว  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดปฏิบัติงานลูกจ้างโรงพิมพ์ ฝ่ายจัดพิมพ์และฝ่ายจัดฝึกอบรม สำนักพิมพ์ (กางเกงชาย-หญิง) จำนวน 144 ตัว  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิด 1 ชั้น (แบบไม่มีเส้น) จำนวน 40,000 แผ่น   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 31 นิ้วX 43 นิ้ว จำนวน 430 รีม  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ HORIZON จำนวน 1 รายการ   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองสีขาว (พับ4) จำนวน 4,000 บาท  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งกำหนดการสอบระดับปริญญาตรี จำนวน 100,000 แผ่น   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารศูนย์หนังสือ มสธ.(m-Book) จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองส่งออกสีน้ำตาล จำนวน 1,000 ซอง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองบริการธุรกิจตอบรับ ชนิดขยายข้าง (สีน้ำตาล) จำนวน 4,000 ซอง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565)  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ตัวเลขระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ตรวจรับ จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องไม่มีเส้น ชนิด 1 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว จำนวน 40,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ ริโซ่ FW 5230 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ชนิด 1 ชั้น มีเส้น จำนวน 200,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ ริโก้ รุ่น MP 7503  SP จำนวน 20 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70/กรัม/ตรม. ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 690 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 80/กรัม/ตรม. ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 600 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องไฮรเดลเบิร์ก SM102-2-P จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP 7503 SP จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ ริโซ่ FW5230 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบริ์ก SX102-2-P จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องการรักษาสถานภาพนักศึกษา จำนวน 40,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสีทอง จำนวน 1 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อที่แกะลวดเย็บกระดาษ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 31 นิ้ว x 43 นิ้ว จำนวน 450 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 1,100 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้ายูต จำนวน 1,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 31 นิ้ว x 43 นิ้ว จำนวน 400 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือธรรมาธิบาลในการบริหารป่าไม้ จำนวน 1,500 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดประเภทต่างๆ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยกไฟฟ้า NICHIYU จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 3 ชั้น จำนวน 3,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะประจำสำนักพิมพ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษไฟฟ้า เบอร์ 26/6 จำนวน 720 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องไปรษณีย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกอิงคืเจ็ท FW จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24″x35″ จำนวน 1,200 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24″x35″ จำนวน 1,200 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ ริโก้ SP 6430 DN จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Pro จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางหัวลมดูดกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ HH จำนวน 40 อัน  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ SOY ING (EC-8 สีดำ) จำนวน 300 กระป๋อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ ริโก้ รุ่น MP 7503 SP จำนวน 20 หลอด   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SX 102-2-P จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP 7503 SP จำนวน 2 เครื่อง 18 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับกระดาษ STAHL CH 66 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ ริโซ่ FW5230 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP7503SP จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดประเภทต่างๆ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer Epson ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก Lexmark จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ Horizon จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 (ATK) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 31″X43″ จำนวน 500 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปรู๊ฟ 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24″x35″ จำนวน 1,200 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบมีดปรุสำหรับเครื่องพับ Horizon จำนวน 4 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดปฏิบัติงานลูกจ้างโรงพิมพ์ (เสื้อโปโลชาย-หญิง) จำนวน 288 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 750 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 31×43 นิ้ว จำนวน 550 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 60 กรัม/ตรม. ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 200 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันล้างเครื่อง WASH 60 ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฟาวเท่น ขนาด 20 ลิตร จำนวน 5 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SX 52-4-P จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบมีดปรุสำหรับเครื่องพับ Horizon จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมลิขสิทธิ์ฟอนต์สำหรับออกแบบ จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ STAHL CH66 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ ริโก้ รุ่น MP 7503 SP จำนวน 20 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องไปรษณีย์(เบ็ดเตล็ด) ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบริ์ก SX102-2-P จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกอิงค์เจ็ท FW สีดำ (S-7250UA) จำนวน 40 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางหัวลมดูดแบบบางเครื่องพับ HORIZON จำนวน 40 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. ขนาด 31X43 นิ้ว จำนวน 500 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด24X35 นิ้ว จำนวน 1,200 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟอยด์สีทอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ STAHL CH66 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ออฟเซต SOY ING(EC-8สีดำ) จำนวน 300 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะประจำสำนักพิมพ์ (เดือนพฤศจิกายน 2564) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดงานพิมพ์ข้อสอบมหาลัยฯด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP7503 sp จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP7503 sp จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคลังภาพแบบมีลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SM102-2-P จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษยี่ห้อ ราปิด ขนาด 9/8 จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องเก็บเล่มหนังสือ HIRIZON จำนน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 4,100 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อสูททรงสมัยนิยม ตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 200 ตัว  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดประเภทต่าง ๆ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างหล่อยางลูกยางพร้อมซ่อมแกนเปลี่ยนลูกปืนเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SM102-2-P จำนวน 6 รายการ   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SM102-2-P จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องใบแจ้งผลการสอบ STOU ชนิด 1 ชั้น จำนวน 4,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลปรู๊ฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ KYOCERA (TK710) จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเชือกพลาสติก (เชือกฟาง) นน.1/2 กก. จำนวน 1,080 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทินเนอร์ 3A จำนวน 40 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องปั๊มลมชนิดสกูร SCREW AIR COMPRESSOR สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษการ์ดขาว 180 กรัม/ตรม. ขนาด 5 นิ้ว x 35.5 นิ้ว จำนวน 5 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด 260/ตรม. ขนาด 31 นิ้ว x 43 นิ้ว จำนวน 50 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับ HORIZON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ MP7503sp จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3 ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (เอกสาร 3) รายเดียว จำนวน 30,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (เอกสาร 2) หลายราย จำนวน 30,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะประจำสำนักพิมพ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ SX52 จำนวน 1 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SX-4 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SX-4 จำนวน 1 รายการ   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ ริโซ่ FW5230 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (เอกสาร 1) รายเดียว จำนวน 30,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 25 จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SM102-2-p จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับ HORIZON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ 48.8 กรัม/ตรม.  ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 1,200 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D205L จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกอิงค์เจ็ท FW สีดำ (S-725UA) จำนวน 40 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ MP7503SP จำนวน 20 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP7503sp จำนวน 12 รายการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาโท จำนวน 20 ชุดวิชา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (สีน้ำเงิน) ชนิด 3 ชั้น จำนวน 2,000 ชุด  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จีดซื้อหมึกพิมพ์ออฟเซต SOY INK (สีดำ)  จำนวน ด้วยวิธี กระป๋อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ ริโก้ SP6430 DN จำนวน 4 กล่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สีดำ) ริโก้ รุ่น MP 7503 SP จำนวน 20 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบมีดตัดกระดาษ PERFECTA 115 TS จำนวน 1 รายการ    ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิล์ม GlOSS THERMAT 300 mm.x2,000 m จำนวน 5 ม้วน    ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกอิงค์เจ็ท FW สีดำ (S-7250UN) จำนวน 20 หลอด   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิด 1 ชั้น ขนาด 15”x11” (แบบไม่มีเส้น) จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำนักทะเบียนและวัดผล)