ศูนย์หนังสือเปิดให้บริการจำหน่ายหน้าร้านแล้ว

           ศูนย์หนังสือมสธ. เปิดให้บริการจำหน่ายหน้าร้านตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจภายใต้มาตรการเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
          สำหรับท่านใดที่สะดวกซื้อทางออนไลน์สามารถติดต่อได้ทั้งทางเพจเฟซบุ๊กของศูนย์หนังสือและทางไลน์ Official Account