สำนักพิมพ์จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์